PrivateLife eerste hulp bij een erfenis

Private Life

Private Life is een professioneel executeur, tevens gespecialiseerd in bewind. Het biedt hulp en ondersteuning bij de afwikkeling van nalatenschappen aan particulieren én professionals als notarissen en advocaten. Private Life is bovendien gekwalificeerd om te bemiddelen bij conflicten, voorkomend uit nalatenschap verdelingen.

Een juiste nalatenschap verdeling die recht doet aan de wensen van de
erflater en de onderlinge verhoudingen van de erfgenamen niet schaadt, is een hele opgave. Omdat een goede verdeling van een erfenis veel werk, kennis en tact vergt. En de nalatenschap verdeling niet zelden een emotionele last is. Een professioneel executeur biedt daarin uitkomst.

Private Life heeft de expertise om nalatenschappen juridisch en emotioneel naar volle tevredenheid af te handelen. Daarbij beschikt Private Life over de vaardigheden om (dreigende) conflicten op een voor alle partijen acceptabele wijze te beslechten.

Private Life. Omdat een erfenis om méér gaat dan geld en goederen.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nieuws:

Conflicthantering

April 2012 PDF
Het Financieele Dagblad
wat zegt de rechter
Januari 2013 pdf

 
Van Bijlandtplaats 18
3012 GA Rotterdam
mobiel +31 (0)6 21 85 62 75
info @ privatelife.nl